• Potrebujete urobiť odpočet vody?

    Pomôcť s problémom v dodávke vody alebo poruchou vodomeru?

    Sme tu pre vás na telefónom čísle 0917 100 555 každý pracovný deň v čase od 8:00 do 18:00 hod.

    Poprípade nás môžete kontaktovať aj mailom na sluzby@energy-services.sk

O nás

ENERGY SERVICES SLOVAKIA je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti sieťových odvetví, so špecializáciou v oblasti vodárenstva a koncových služieb zákazníkom.

Spoločnosť ENERGY SERVICES SLOVAKIA – Váš spoľahlivý partner pri dodávke kvalitnej pitnej vody

SLUŽBY

  • Odpočty meracích zariadení (vodomerov) – pravidelný zákonný odpočet stavu vodomerov vo všetkých domácnostiach
  • Cyklická údržba meracích zariadení – pravidelná kontrola technického stavu meracích zariadení
  • Riešenia na mieru – individuálny prístup k zákazníkom, poradenské a odborné činnosti, služby v oblasti inovatívnych riešení – podľa požiadaviek zákazníka

VIETE, ČO JE VODNÉ A STOČNÉ?

Vodné – je platba za pitnú vodu dodávanú z verejného vodovodu, teda za výrobu a distribúciu pitnej vody

Stočné – je platba za vodu odvádzanú verejnou kanalizáciou, teda za odvedenie

Ceny oboch kategórií stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím, ktoré je zverejňované vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu www.urso.gov.sk.

Aktuálne ceny po zohľadnení rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov vodného a stočného nájdete v platnom cenníku BVS.

ODPOČTY MERACÍCH ZARIADENÍ

Naši pracovníci pravidelne vykonávajú odpočty meracích zariadení a ich technickú kontrolu. Prosíme preto všetkých majiteľov vodomerov, aby pracovníkom sprístupnili vodovodné šachty a miesta, kde sú umiestnené meracie zariadenia. Všetci naši pracovníci majú identifikačné preukazy totožnosti, ktorými sa v prípade potreby preukážu.

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby vody nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta, zanechajú pracovníci vykonávajúci odpočet v schránke odpočtovú kartičku s číslom odberu a číslom vodomeru.

Pri dodatočnom vypĺňaní, prosím, overte, či číslo odberu, resp. číslo vodomeru uvedené na kartičke korešponduje s Vaším odberným miestom.

V prípade, že stav nebude nahlásený do 5 dní, prebehne fakturácia podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom období.

NAPÍŠTE NÁM

Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na nás.

FAKTURAČNÁ ADRESA SPOLOČNOSTI

Energy Services Slovakia a.s.
Malokarpatské námestie 11
841 03 Bratislava – Lamač
IČO: 48303470